Je huis zelf laten bouwen: In 9 stappen naar je droomhuis

mei 29, 2020

Leestijd: 7 minuten

Het wordt weleens als het meest stressvolle ervaren: het laten bouwen van je eigen droomhuis. Niet zo gek natuurlijk. Voor de meesten is het onbekend terrein wat vaak niet meer dan één keer in het leven voorkomt. Daarnaast zijn er grote bedragen mee gemoeid en zijn er vele keuzes te maken. En alles moet natuurlijk vlekkeloos en perfect verlopen.

Je eigen huis laten bouwen begint vaak met veel euforie, maar al snel wordt dit opgevolgd door prangende vragen zoals ‘waar begin ik’ en ‘wat komt er allemaal bij kijken’. Een snelle Google zoekactie levert vele pagina’s vol met tegengestelde antwoorden en halve adviezen. Vaak gaat het dan alleen over de bouwkosten maar geeft het geen antwoord op bijvoorbeeld het proces. 

En het is juist zo belangrijk om met volle vertrouwen en juiste verwachtingen het proces van je eigen huis laten bouwen in te gaan. Samenvattend is het hele proces terug te brengen tot negen stappen. 

 

Stap 1: het budget

Voordat je kan dromen over hoe je woning eruit moet komen te zien is het belangrijk om het budget inzichtelijk te hebben. Ga in gesprek bij een hypotheekadviseur om je maximale hypotheek te bepalen. Behalve je hypotheek is er ook eigen geld gemoeid bij zelf bouwen. Niet alle kosten worden namelijk gedekt door een hypotheek. Dit verschilt per hypotheekadviseur dus laat je hierover goed informeren. Diverse kosten worden ook gemaakt voordat de hypotheek kan worden afgesloten. Denk aan diverse advieskosten en de aanbetaling van grond.

Met je maximale hypotheek en spaargeld kan je het totaal budget bepalen. Hierbij speelt ook mee wat je als maximale vaste lasten per maand wilt hebben om hiernaast nog bijvoorbeeld op vakantie te gaan.

 

Stap 2: de kavel

Je hebt wat rondgekeken bij diverse projectgebieden waar kavels worden aangeboden en nu moet er een keus worden gemaakt welke kavel de voorkeur geniet. Doe dit niet enkel op basis van je budget of het aangeboden oppervlakte. Net zo belangrijk is de oriëntatie van de kavel. Oftewel, op welk moment van de dag bevindt de zon zich aan welke zijde van de kavel. Zijn of komen er buurpercelen waarbij de woning schaduwslag veroorzaakt of ligt de kavel tweezijdig aan openbaar groen. En zijn er bepaalde zichtlijnen naar de verdere omgeving? Allerlei vragen waarbij het antwoord bepaald hoe rijk de kavel en daardoor de woning uiteindelijk zal aanvoelen.

Laat je je daarnaast goed informeren naar het bestemmingsplan en de welstandseisen. Elke kavel heeft een verschillende mate aan restricties. Dit heeft invloed of hetgeen je mag bouwen wel of niet in lijn ligt met je gewenste architectuurstijl.

Een reservering of optie op een kavel is meestal vrijblijvend voor een duur van drie of vier maanden. Uiteraard verschilt dit per gemeente. Laat je goed informeren naar de voorwaarden van de optie. 

 

Stap 3: de woonwensen

Nu er een kavel in optie is, is de volgende stap om de wensen in kaart te brengen. Hoe leef je nu en wat zijn hier de positieven en negatieven aan. Dit kan je meenemen in wat je wel en niet in de nieuwe woning terug wilt zien. Maak een overzicht van de gewenste ruimten en minimale oppervlakten om het gewenste programma in kaart te brengen. Denk hierbij niet alleen wat op dit moment wenselijk is, maar houdt ook rekening met de toekomst of een eventuele verandering in gezinssamenstelling en hoe de woning hierop kan inspelen. Daarnaast werkt een moodboard of Pinterest-bord erg verhelderend om de beoogde sfeer en gewenste architectuurstijl over te brengen naar een professional. Laat je in eerste instantie niet remmen door het budget, maar wees wel realistisch. 

 

Stap 4: wensen vertalen naar schets

Met je budget, kavelinformatie, gewenste programma en architectuurstijl kan je een schetsontwerp laten maken. Hiervoor is het belangrijk dat je een architect / ontwerper selecteert waarbij zijn referentieprojecten enigszins aanspreken. Daarnaast is een goed gevoel en klik met dit bedrijf erg belangrijk. Je gaat immers een langdurige relatie aan.

Een eerste gesprek met een architect of ontwerper is vrijwel altijd vrijblijvend. Laat je goed informeren naar zijn diensten en weeg dit af tegen hetgeen je voor ogen hebt. Wees transparant in alle wensen en het budget. Alleen zo kan de architect / ontwerper het maximale uit deze combinatie halen. Op basis van alle informatie die je aan hen meegeeft wordt er een schetsontwerp gemaakt. Meestal wordt hier een vergoeding voor gevraagd. Niet zo gek. Dit garandeert dat er gewogen tijd en aandacht aan wordt besteed. Informeer ook of naast een schetsontwerp een raming qua bouwkosten of stichtingskosten wordt geleverd. Dit geeft je namelijk naast een ontwerp ook gelijk inzicht in de te verwachte (totaal)kosten. 

Over het algemeen worden architecten niet gezien als grote rekenwonders wat betreft binnen een budget ontwerpen. Informeer hier ook naar. Vraag in hoeverre hij relaties heeft met aannemers en in hoeverre hij betrokken is in de calculatiefase. Om vroegtijdig een realistisch proces in te gaan is het werken in een bouwteam aanbevolen. Hierbij werkt een architect / ontwerper samen met de aannemer tot een gebalanceerd ontwerp. Zowel qua esthetiek, architectuur, maakbaarheid en budget.

 

Stap 5: van schets naar definitief ontwerp

Wanneer het schetsontwerp je droomhuis weerspiegelt is het moment aangebroken om definitief verder te gaan met alle plannen. Spannend! Laat je architect / ontwerper weten dat je verder wilt met het ontwerp en vraag naar de vervolgstappen en planning. Het proces om van je schetsontwerp een definitief ontwerp te maken is erg intensief. Er zullen vele keuzes moeten worden gemaakt in een kort tijdsbestek wat vaak wordt onderschat. Hoe beter je stap 3 hebt uitgezocht hoe prettiger deze fase wordt ervaren. 

Daarnaast is het zaak om nu in het bezit te geraken van de kavel. Verzilver de kavel enkel onder voorbehoud van financiering. Vaak bedraagt de aanbetaling van de grond een bepaald percentage van de totaalprijs. Dit is een onderdeel dat uit eigen financiering moet worden bekostigd gezien de hypotheek nog niet kan worden afgesloten. Maar hierover later meer.

Er zal een bodemonderzoek van de grond moeten worden gemaakt. Je architect / ontwerper weet hier geschikte partijen voor en kan dit wellicht voor je in werking stellen. Dit is de basis voor de constructieve uitgangspunten. Je architect / ontwerper zal de tekening technisch uitwerken ter voorbereiding voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Een belangrijk moment want dit is het moment dat het ontwerp vaststaat. Kleine zaken met betrekking tot de inrichting kunnen nog wel worden aangepast.

 

Stap 6: aannemer en voorbereiding bouw

Op het moment dat de vergunning wordt aangevraagd ligt deze maximaal 8 weken bij de gemeente ter beoordeling. Deze tijd wordt benut ter voorbereiding op de bouw. Je architect / ontwerper maakt een bestek en -tekeningen. Zelf maak je de laatste beslissingen qua interieur. Zoals welke vloerafwerking pas je toe in welke ruimte, en welk sanitair heeft de voorkeur. De tekeningen van de leveranciers van het sanitair en de keuken moeten in deze fase bij de architect / ontwerper en aannemer worden geleverd om te garanderen dat de aansluitingen op de juiste locaties komen.

De aanneemovereenkomst met de aannemer wordt getekend. Let hierbij op de hoeveelheid aan werkbare dagen waarbinnen de woning wordt opgeleverd. Meestal ligt dit tussen de 120 en 150 werkbare dagen.  De aanneemovereenkomst tezamen met de verleende omgevingsvergunning heeft de hypotheekverstrekker nodig om de hypotheek te kunnen afsluiten. Je hypotheek wordt als een bouwdepot vrijgegeven waarmee je de bouw kan financieren.

 

Stap 7: de bouw

Met de verleende vergunning en het bouwdepot in bezit kan de bouw starten. Een proces van zo’n 6 tot 10 maanden waarin je je woning gerealiseerd ziet worden. Tijdens de bouw worden er meestal drie wekelijkse bouwvergaderingen gehouden. Wanneer dit is afgesproken is je architect / ontwerper hierbij aanwezig. Bij zo’n vergadering wordt de voortgang, planning en eventuele laatste vragen en wijzigingen besproken. Zorg altijd dat dit in een verslag wordt gecommuniceerd. Zo is het voor iedereen duidelijk wat er is besproken en of er actiepunten zijn. Aan het einde van de bouw is het zaak dat je weet welke energieleverancier en telecomprovider je wilt. Dit moet namelijk geregeld worden voor de oplevering. Net als de opstalverzekering.

 

Stap 8: de oplevering

Wanneer de bouw gereed is wordt er een opleveringsdatum aangeboden door de aannemer. In een aantal uren loop je gezamenlijk met de aannemer en architect/ontwerper je woning van binnen en buiten door. De werking van de woning en installaties worden besproken en gebreken worden genoteerd in een proces verbaal. Na de oplevering heeft de aannemer een bepaalde tijd om dit te herstellen. Hierna volgt ook de laatste betalingstermijn aan de aannemer.

 

Stap 9: het leven

Wanneer je de keuken en sanitair niet door de aannemer hebt laten verzorgen, kan dit na de opleving worden geplaatst. Net als de vloer- en wandafwerking. Let hierbij goed op het vochtgehalte van de vloeren en wanden. Deze mogen niet de maximale waarden volgens de leveranciers overschrijden in verband met de garantie.

Wanneer alles is ingericht is het enkel de verhuizing regelen en het leven kan beginnen in je droomwoning.