Wat kost een huis bouwen?

Bij GROEP NEGEN vind je een benadering die anders is dan anders: we houden rekening met je budget in plaats van een calculatie maken van de kosten van jouw bouwproject. Wanneer je bouwplannen hebt is de meest prangende vraag en de grootste onzekerheid: Wat gaat het kosten? Het is de meest gestelde vraag aan GROEP NEGEN, en een vraag die enkel kan worden beantwoord met een aantal wedervragen. En dat komt omdat het bouwen van een huis geen klinkklaar product is, maar een project dat vanuit tientallen uiteenlopende disciplines wordt samengebracht tot een huis. En dat alles op basis van jouw wensen. GROEP NEGEN heeft deze wedervragen samengevoegd tot een aantal punten. We lopen de belangrijkste peilers die jouw bouwkosten bepalen graag met je door.

GROEP NEGEN | moderne schuurwoning in baksteen met houten spant

Kosten van een huis bouwen

Waarom is het zo moeilijk om antwoord te geven op de vraag wat de bouwkosten zijn voor jouw bouwproject? Woningen die op maat worden ontworpen zijn per definitie variërend in de kosten, en daarom is het complex om voorafgaand aan het project de kosten hiervan te inventariseren. 

 

Bouwkosten particulier versus aannemer

Een belangrijke pijler van de bouwkosten is het perspectief. Zo informeert een particulier meestal naar de totale kosten die gemoeid gaan met de bouw van een huis minus de aankoop van de grond. De aannemer verstaat onder bouwkosten echter veelal enkel de kosten van de bouw van de woning. Dit is vaak exclusief de keuken, inrichting, tuin en advieskosten. Het verschilt per aannemer of het sanitair wordt meegenomen in de kostenberekening.

 

Stichtingskosten zijn de totale kosten van het bouwen van een huis

Als je een huis wilt bouwen worden de totale kosten de stichtingskosten genoemd. Door te spreken van stichtingskosten wordt er ook gelijk antwoord gegeven op wat veelal wordt verstaan onder bouwkosten: het bouwen van de woning, zonder verdere poespas. De stichtingskosten bestaan uit vijf verschillende onderdelen:

  • de grondkosten (aankoop kavel, afsluitkosten hypotheek, notariskosten)
  • uitvoeringskosten (grondonderzoek, constructeur, architect, legeskosten)
  • bouwkosten (de kosten voor het bouwen van de woning)
  • terreinkosten (bestrating, gazon, erfafscheiding)
  • inrichtingskosten (keuken, sanitair, vloer- , wand- en plafondafwerking, stoffering, raambekleding, meubilair)

 

De berekening van de kosten van het bouwen van een huis

Bouwkosten worden berekend in verschillende stadia, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie. Zo wordt een bouwraming opgesteld wanneer er alleen een schetsontwerp beschikbaar is, zonder verdere gegevens over bijvoorbeeld constructie of type binnendeuren. Soms wordt een schetsontwerp berekend op basis van een kuubprijs (buitenwerks, vermenigvuldigd met de kuubprijs). Hoewel deze raming een reële verwachting van de bouwkosten geeft, kan deze later nog afwijken. Pas met een uitgewerkt ontwerp (t.b.v. een omgevingsvergunning) kan er een uiteindelijke bouwcalculatie worden gemaakt, en kunnen de kosten van het bouwen van een huis in beeld worden gebracht. In deze fase is namelijk alles bekend qua grondsamenstelling, constructie, details en materialen.

 

Kosten van bouwen huis zijn relatief: hoe groter je huis, hoe goedkoper

Er wordt vaak gedacht dan een kleine woning aanzienlijk goedkoper is dan een grotere woning. Die verhouding is alleen niet één op één te verrekenen. Zo heeft elke woning dezelfde startkosten zoals constructieberekeningen, nutsaansluiting en de basisinstallatie. Wanneer je dit afzet op de vierkante meters, zijn de kosten bij een grote woning lager. Vandaar dat bungalows in vergelijking met een eensgezinswoning relatief gezien duur lijken. 

 

Kosten van bouwen huis afhankelijk van verschillende standaarden en stelposten van aannemers

Grote verschillen in bouwkosten komen vaak doordat aannemers verschillende standaarden aanhouden en aannames doen. Het type bouwsysteem beïnvloedt de prijs. Elke partij genereert een eigen standaard en jarenlange ervaring resulteert in een eigen bouwmanier.

 

Daarnaast worden voor de bouwonderdelen waarover nog veel onbekend is stelposten opgenomen. Zo wordt er een bedrag meegenomen, zonder dat de exacte kosten van het bouwen van het bouwen van een huis bekend zijn. Deze stelposten worden netto in de bouwraming of calculatie opgenomen. Over dit bedrag wordt nog de aannemersprovisie berekend (risico, management etc.). Wanneer de exacte kosten bekend zijn, wordt dit verrekend door middel van een meer- en minderkosten overzicht.

 

In het begin van het bouwproces komen stelposten vaker voor in berekeningen van de kosten van de bouw van een huis. Controleer of deze stelposten reëel zijn. Zo niet, dan is het totaal van de bouwraming buiten proportie. Het gros van de aannemers houdt hun stelposten veel te laag aan. Ze kijken niet naar het ontwerp en welke afwerking dit nodig heeft waarop ze hun stelposten aanpassen, maar houden hun eigen standaard aan. De stelposten zorgen dan ook vaak voor meerkosten later in het proces, wanneer er al getekend is met een aannemer en je niet meer terug kan.

 

Besparing op de bouwkosten van jouw huis door afwerking

Er wordt vaak gedacht dat overstappen naar een andere bouwmethode veel voordeliger is. Daarom wordt vaak ten onrechte gezegd dat houtskeletbouw de voordeligste bouwwijze is. Of dat daadwerkelijk zo is hangt echter af van de ontwerp geschiktheid. Wanneer jouw woning grote open ruimten en grote glazen puien heeft is er zoveel extra staal nodig dat houtskeletbouw niet per definitie de goedkoopste bouwmethode is. Meestal is er op het casco onderdeel van de bouw dan ook niet veel winst te behalen, vaak tot circa vijf procent van de totale kosten van het bouwen van je huis.

 

De grootste besparingen op je bouwkosten hebben betrekking op de materialen en de afwerking. Zo zijn aluminium en kunststof kozijnen beide onderhoudsarm, maar is er een groot prijsverschil. Wanneer je houdt van een industriële interieurstijl is de keuze om stalen kolommen in het zicht te laten ook een kostenbesparende. Je hoeft dan namelijk geen kosten te maken om je huis te voorzien van koof-, stuc- en sauswerk, terwijl je interieur gelijk een eigen karakter krijgt. 

 

Duurzaamheid in je bouwproject voor lagere kosten

De wens van energieneutraal wonen is een beslissing die resulteert in direct hogere bouwkosten, maar waarvan het resultaat zich terugverdient in lage maandlasten op de langere termijn. Sommige hypotheekverstrekkers spelen hierop in. Zo kun je een lagere rente vaststellen of is het mogelijk een hogere hypotheek af te lossen.

 

Goede bouwtekeningen zijn cruciaal om de kosten van je huis te drukken

Om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te hebben over de bouwkosten zijn duidelijke tekeningen, berekeningen, materiaal-omschrijvingen etc. essentieel. Investeer in een ontwerper of architect ter ondersteuning, dit verdient zich uiteindelijk altijd terug in een goed doordacht en haalbaar plan.  

 

Beredeneer de bouwkosten van jouw huis vanuit je budget 

Door jarenlange ervaring en talloze gesprekken met opdrachtgevers zijn we bij GROEP NEGEN tot het inzicht gekomen dat je de kosten van je bouwproject beter vanuit je budget kunt berekenen. GROEP NEGEN beredeneert daarom de andere kant op. De vraag is niet wat de bouwkosten voor een woning zijn, maar wat het maximale toegestane bedrag is. Dat budget staat namelijk vast en is een gegeven op basis van je hypotheek of uit eigen vermogen. GROEP NEGEN extraheert dit bedrag naar

  • kavelkosten
  • tuinkosten
  • advieskosten
  • inrichtingskosten

Het bedrag dat na aftrek van deze kostenposten overblijft is de budgetruimte voor de bouwkosten. Zo draait GROEP NEGEN de benadering van een bouwbudget om en laten we zien wat er mogelijk is mét jouw budget.

 

Gratis haalbaarheidscheck van jouw bouwbudget

Ben jij benieuwd of jouw bouwbudget matcht met je wensen en plannen? Vul dan de vrijblijvende haalbaarheidscheck in en wij nemen binnen enkele werkdagen contact met je op voor een kort verslag van de uitkomst!

Projecten van Groep Negen